Viața necunoscută a lui Isus povestită de Osho

A fost Isus o persoană iluminată în totalitate?

Isus HristosDa, el a fost pe deplin iluminat. Dar, din cauza faptului că a trăit în mijlocul unui popor ignorant cu privire la iluminare, el a trebuit să vorbească într-o limbă care poate a arătat exact contrariul. Isus a trebuit să folosească un asemenea limbaj, deoarece, în acel moment și loc, nu exista nicio altă posibilitate, doar în această modalitate putea fi înțeles. Limbile diferă între ele. Când un Buddha vorbește, el se folosește de un limbaj care este total diferit de celelalte limbaje. El nu poate spune, ”Eu sunt Fiul lui Dumnezeu,” pentru că simplul fapt de a vorbi despre Fiul sau Tatăl este un nonsens. Cu toate acestea, Isus nu poate vorbi într-o altă limbă – Isus se adresează unor categorii diferite de persoane.

Cu toate acestea, Isus este legat de Buddha.

Creștinismul nu are nicio dovadă despre locul în care a trăit Isus timp de treizeci de ani. Cu excepția a două evenimente anterioare – atunci când s-a născut și momentul împlinirii a șapte ani – doar o perioadă de trei ani este cunoscută; restul anilor rămân o enigmă. Cu toate acestea, India susține că există anumite povești din Kashmir care ar indica faptul că Isus a meditat într-o mănăstire budistă în toți ceilalți ani în care nu se cunoaște nimic despre viața sa.

În cartea sa ”Șarpele Paradisului”, Miquel Serrano, scrie: ”Nimeni nu știe ce a făcut sau unde a trăit până la vârsta de treizeci de ani, anul în care a început să predice. Cu toate acestea, există o legendă care spune că  El a fost in Kashmir – numele original al Kashmirului. „Ka” înseamnă „la fel” sau „egal cu”, iar ”shir„ înseamnă Siria.

Deasemenea, se spune că un călător rus, Nicolae Notovich, care a venit în India în 1887, a vizitat Ladakah din Tibet, în timpul cât a fost bolnav și a fost cazat în celebrul Hemis Gumpa. În timpul șederii sale a răsfoit diferite volume budiste de scripturi și literatură în care a găsit o mențiune despre Isus, învățăturile sale și despre vizita sa la Ladakh. Mai târziu, Notovich și-a publicat cartea ”Viața Sfântului Isus„ în care a relatat tot ceea ce a aflat în timpul vizitei sale în Ladakh și în alte țări în Est.

Se spune că din Ladakh, după ce a străbătut numeroase trecători montane înalte, ghețari și văi înzăpezite, Isus a ajuns la Pahalgam în Kashmir. A locuit acolo o perioadă lungă de timp ca și păstor. În acest loc, Isus a găsit urme ale triburilor din Israel.

După plecarea lui Isus, acest sat a fost numit Pahalgam, satul păstorilor, Pahal însemnând păstor,  iar gam însemnând sat. Mai târziu, în drumul său spre Srinagar, Isus s-a odihnit și a predicat la Ishkuman/Ishmuqamlocul de odihnă al lui Isus – iar acest sat a fost numit, de asemenea, după El. La vârsta de treizeci de ani, Isus apare brusc în Ierusalim și de acolo începe șirul poveștii răstignirii și a învierii.

Isus CristosÎn timp ce Isus se afla încă pe cruce, un soldat i-a străpuns cu lancea trupul, pentru ca în momentul următor, să se scurgă din el sânge și apă. Incidentul este înregistrat în Evanghelia după Ioan:” Dar unul dintre soldați a străpuns cu o suliță trupul și de îndată a ieșit sânge și apă.” Acest lucru a dus la convingerea că Isus era încă viu pe cruce pentru că sângele nu poate curge din trupul unei persoane decedate.

Dar Isus trebuia să moară. Fie moare pe cruce, fie întrega lume a creștinismului moare. Creștinismul depinde de miracolul învierii; s-a anunțat că Hristos va fi răstignit și apoi va învia. Isus a înviat – trebuia să fie așa. Daca nu s-ar fi întâmplat așa, evreii nu ar fi crezut că el este un profet.

Ceea ce au așteptat, s-a întâmplat. După trei zile, corpul său a dispărut din peștera unde fusese pus  și văzut de cel puțin opt persoane.

Acesta s-a întors în Kashmir și a trăit acolo până la vârsta de 112 ani, apoi a murit, fiind cunoscut orașul și locul exact al morții sale.

Oare El trăiește în Kashmir sub un alt nume?

Nu, nu sub un alt nume. În timp ce cei din Occident îl numesc Isus, întreaga lume arabă îl numește Esus sau Esau. În Kashmir era cunoscut sub numele de Yousa-Asaf. Mormântul său este cunoscut sub numele de Mormântul lui Yousa-Asaf care a venit dintr-o țară îndepărtată. Pe mormânt este inscripționat faptul că a venit  să locuiască în Kashmir în urmă cu 1900 de ani.

Miquel Serrano, autorul Șarpelui din Paradis, vizitând mormântul, a scris că: ”Era seară când am ajuns la mormânt, iar în lumina apusului de soare, fețele oamenilor și copiilor de pe stradă păreau sfinte. Ei arătau precum oamenii din antichitate; foarte probabil aveau o legătură cu unul dintre triburile pierdute ale Israelului care se spune că au emigrat în India. Mi-am scos pantofii și am intrat într-un mormânt foarte vechi înconjurat de o piatră filigranată foarte mare, în timp ce într-o parte era o amprentă tăiată în piatră. Se spune că ar fi amprenta picioarelor lui Yousa-Asaf, iar potrivit legendei, Yousa-Asaf este Isus. Pe peretele mormântului atârna o inscripție iar sub ea era o traducere a ei din Sharda în Engleză care se traducea : Yousa-Asaf (Khanya, Srinagar)”.

Isus era o ființă iluminată. Fenomenul învierii din perspectiva dogmei creștine pare de neconceput, dar nu și pentru Yoga. Yoga crede – și există dovezi în privința asta – că unei persoane i se poate opri inima fără a muri de fapt. Inima se oprește, pulsul dispare, respirația se opreșteYoga are chiar metode prin care predă lucrurile acestea. Se știe că în India, Isus a practicat unele exerciții de Yoga în momentul în care a fost așezat pe cruce, pentru că dacă organismul moare, nu mai există nicio șansă ca acesta să revină la viață.

Când cei care l-au răstignit pe Isus au realizat că a murit, i-au coborât  trupul de pe cruce și l-au dat adepților săi. După ce i-au înfășurat trupul într-o etamină subțire și l-au uns cu mir, care și în ziua de astăzi este cunoscut ca ”mirul lui Isus”, doi dintre adepții săi, Iosif și Nicodim, i-au dus trupul într-o peșteră, blocându-i intrarea cu un bolovan imens.

Pe de altă parte, există o sectă, Esenienii, care are propria versiune  privind moartea și învierea lui Isus. Se spune că esenienii i-au vindecat rănile lui Isus. După ce a fost văzut din nou, deoarece adepții săi nu puteau crede că este același Isus care a fost răstignit, singura modalitate – și acest lucru este consemnat în Biblie – era să le arate rănile vindecate. Acele răni au fost vindecate de căte esenieni, iar vindecarea a avut loc în timpul celor trei zile în care Isus a rămas în peșteră. Apoi, după vindecarea rănilor, acesta a dispărut. Bolovanul imens de la gura peșterii a fost înlăturat iar în peșteră nu mai era nimeni.

Isus nu mai era acolo!  Pornind de la acestă dispariție a lui Isus s-a ajuns la teoria învierii sale și a ridicării la ceruri. Dar, după ce s-a arătat ucenicilor Săi, a trebuit să dispară din nou, pentru că dacă ar mai fi rămas ar fi fost răstignit din nou. Ca urmare, a plecat în India, unde se spune că a ultimul trib a lui Israel s-a retras.

Osho Rajneesh

Osho

Celebrul istoric francez, Bernier, care a vizitat India în timpul domniei lui Aurangzeb, a scris că: ” La intrarea în regat, după ce am trecut de trecătoarea Pir Panjal, locuitorii satelor de frontieră m-au atacat crezând că sunt evreu.”

Da, locuitorii Kashmirului chiar seamănă cu evreii – atât fața lor cât și în fiecare expresie. Oriunde te-ai duce în Kashmir, ai impresia  că ești într-o țară evreiască. Se spune că Isus a venit în Kashmir pentru că era un teren evreiesc în India. În Kashmir există multe povești despre Isus, dar fiecare trebuie să meargă acolo pentru a le descoperi și a le înțelege.

Răstignirea l-a schimbat pe Isus în totalitate. De atunci, a trăit în India timp de șaptezeci de ani, într-o discreție și tăcere totală – necunoscut, ascuns. El nu a fost un profet, nici un predicator.  Tocmai de aceea nu se cunoaște foarte multe despre El.

Creștinismul are multe lipsuri. Chiar și în privința vieții lui Isus nu se cunosc foarte multe detalii.  Întreaga lui existență rămâne un mister: practicile sale, modul său de meditație, totul. Apostolii creștini care au consemnat ceea ce Isus le-a spus au fost niște oameni fără școală, unul dintre ei era pescar iar altul, tâmplar, și nu au înțeles în totalitate învățăturile lui Isus.

Apostolii nu au înțeles ceea ce făcea Isus pe munte și de ce a stat în tăcere timp de patruzeci de zile. Ei au menționat doar faptul că El a stat pe munte și că după cele patruzeci de zile a început să predice. Dar ce a făcut Isus pe munte? Nu se știe nimic.

După perioada lui de tăcere, Isus a devenit din ce în ce mai implicat în lucruri ce părea mai mult sociale și politice decât religioase. Și trebuia să fie așa, pentru că cei din jurul său erau oameni fără interese filosofice, iar ceea ce spunea se interpreta greșit. Când acesta a spus ”Eu sunt regele Iudeilor”, El nu vorbea despre un popor anume, ci vorbea în metafore.

Nu numai că dușmanii săi l-au înțeles greșit, dar, chiar și adepții și apostolii săi i-au interpretat greșit cuvintele. Aceștia au început să se gândească la existența unui regat evreiesc într-o altă parte a lumii; ei nu au putut să înțeleagă că ceea ce spunea Isus aparținea unei lumi simbolice. Deasemenea, ei au crezut că Isus va deveni rege, mai devreme sau mai târziu. Această declarație a înrăutățit situația. Poate că dacă ar fi locuit într-o altă țară, nu ar fi fost răstignit, dar pentru evrei, acesta reprezenta o problemă. În general, evreii sunt foarte materialiști.  Ei erau materialiști pe vremea lui Isus și încă sunt. Pentru ei, cealaltă lume este lipsită de sens; pentru ei contează doar acestă lume. Chiar dacă vorbesc de o altă lume, în concepția lor, ea este doar o prelungire a acesti lumi, nu o transcendență și o continuitate. Ei au un alt mod de a gândi. De  aceea, în ceea ce privește lumea materială, contribuția lui Isus este capitală. Asta nu este o întâmplare. Persoana responsabilă de impunerea unui nou mod de a gândi în ceea ce privește conceptul materialistic, a fost însă evreul Karl Marx.

Karl Marx

Karl Marx

Karl, Marx, Freud, Einstein – acești trei evrei sunt antreprenorii secolului al XX-lea. Trei evrei ajută la construirea întregii lumi! De ce? În ziua de astăzi, fiecare locuitor al planetei a fost influențat într-o oarecare măsură de conceptul evreiesc. Evreii sunt persoane cu picioarele pe pământ, înrădăcinați, așa că în momentul în care Hristos a început să vorbească asemenea unui Buddha, nu a exista nicio întâlnire, nicio comuniune. El a fost înțeles greșit în mod repetat.

Pilat a fost mult mai înțelegător față de El, decât propriul popor. El întotdeauna a știut că a fost răstignit un om nevinovat și a încercat din răsputeri să împiedice acest lucru. Cu toate acestea, mai existau și considerente politice.

Chiar și când era pe punctul de a fi răstignit, Pilat l-a întrebat pe Isus: ”Ce este adevărul?” Iar Isus a rămas tăcut. A fost un răspuns budist. Doar Buddha a rămas tăcut cu privire la adevăr. Nimeni altcineva nu a mai făcut acest lucru. Numai Buddha a rămas tăcut, într-o liniște totală. Și la fel a făcut și Isus. Însă, evreii au înțeles că Isus, de fapt, nu știe răspunsul. Ei au considerat că dacă cunoaște răspunsul, va răspunde. Cu toate acestea, am știut întotdeauna că Pilat l-a înțeles. El era de origine romană; se poate ca el să îl fi înțeles. Dar Pilat a dispărut de pe scenă; a lăsat toate sarcinile pe umerii preoților și a dispărut – nu dorea să fie implicat.

Toate aceste lucruri s-au întâmplat datorită faptului că au fost utilizate două limbi. Isus vorbea de lumea cealaltă, iar evreii au luat fiecare cuvânt literalmente. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat în India unde există o lungă tradiție a parabolelor și a simbolurilor. Acolo, vorbirea metaforică este posibilă întrucât tradițiile sunt atât de populare și folosite, încât, atunci când cineva vorbește despre acestă lume, ceilalți înțeleg că ar vorbi despre lumea cealaltă. În India există poeți care scriu despre dragoste, romantism, sex, lucruri ce aparțin lumii acesteia, dar susținătorii lor le interpreteză în mod simbolic, ca și cum ar aparține unei alte lumi. Chiar dacă vorbim despre vin și femei, ei cred că vinul înseamnă extaz iar femeile sunt niște zeițe. Chiar se întâmplă!

Evreii i-au totul foarte literal. Și surprinzător, au rămas la fel. Ei sunt un popor foarte ciudat, cu o perspectivă diferită de restul lumii. Acesta este motivul pentru care ei nu simt acasă niciunde. Ei nu pot fi altfel pentru că au alt mod de a gândi. Este foarte dificil să înțelegi un evreu. Au o atitudine închisă și defensivă. Lucrul de bază cu privire la evrei este că ei gândesc în termeni materialistici – chiar și Dumnezeu pare a fi o parte a lumii materiale. Din acestă cauză a fost foarte greu pentru ei să îl înțeleagă pe Isus. De exemplu, evreii spun că, atunci când cineva îți vrea răul, ar trebui să îi întorci fapta – chiar cu o putere mai mare. Așa se comportă materia, reacționează!

Isus începuse să spună anumite lucruri absolut contradictorii: dacă cineva te lovește pe un obraz, atunci întoarce-i și celălalt obraz. Aceasta este o modalitate de acțiune și gândire absolut budistă. Unii nu pot pricepe cum un evreu poate dintr-o dată să vorbească în acest mod. Nu mai existase așa ceva până acum. Nu se întâmplă nimic dacă nu există o cauză. Astfel că Isus este de neconceput ca și evreu, invataturile lui nu isi are origini în istoria evreilor. El nu poate avea vreo legătură cu evreii pentru că nu are nimic în comun cu ei. Dragostea lui Isus, compasiunea sa, din perspectiva existenței unui Dumnezeu în concepția poporului evreu, este de neconceput.

Nu poate exista un Dumnezeu mai gelos, mai violent și mai furios ca Dumnezeul evreu. El poate distruge un oraș întreg într-o clipă dacă cineva îi încalcă poruncile. Apoi, subit, apare Isus care spune, ”Dumnezeu este iubire.” Este de neconceput dacă nu a perturbat altceva, între timp, tradiția. Când Buddha vorbește despre compasiune nu este neconceput. Întreaga Indie a vorbit secole de-a rândul despre ea iar Buddha este o parte a tradiției. Dar, Isus nu face parte din tradiția evreiască. Din această cauză, EL a fost ucis și răstignit.

Buddha

Buddha

În India, niciodată nu a fost ucis vreun Buddha, pentru că el aparține tradiției și se conformează idealurilor profunde. Se crede chiar că Buddha este mai indian decât întreaga societate indiană datorită faptului că el se conformează idealurilor de bază ale țării.

În schimb, Isus a fost mai mult un străin în Ierusalim, folosind cuvinte și simboluri, o limbă total necunoscută evreilor. El trebuia să fie răstignit; era ceva natural. Îl văd pe Isus trăind într-o meditație adâncă, în totală iluminare, însă viețuind într-o societate politică, nu religioasă sau filosofică.

Evreii nu au dat omenirii mari filosofi. Ei au dăruit lumii oameni de știință, dar nu filosofi, pentru că modul lor de gândire este diferit. Isus a fost un străin, care a început să creeze probleme și care trebuia să fie redus la tăcere. Apoi, a reușit să scape și a nu mai revenit niciodată în acel loc. A trăit în tăcere alături de un grup mic de oameni, lucrând în liniște, ezoteric. Iar eu simt că încă mai există o tradiție ascunsă, ezoterică care mai continuă și astăzi.  Dacă cineva ar uita de existența Creștinismului și ar merge înapoi în timp, va descoperi un Creștinism fără Isus, însă va rămâne uluit. Creștinismul nu fost decît o barieră în calea gândirii.

Ori de câte ori te gândești la Isus,  prima interpretarea a acestuia vine din partea creștinismului. Acum cateva zeci de ani, când au fost descoperite Manuscrisele de la Marea Moartă, s-a creat foarte multă agitație. Manuscrisele, care inițial aparțineau Esenienilor, sunt mult mai autentice decât Biblia. Dar Creștinismul nu putea să facă un compromis.  Manuscrisele de la Marea Moartă spun o cu totul altă poveste despre evrei. Chiar și Coranul are propria sa variantă.  Se pare că Mohamed, deasemenea, a luat contact cu numeroși mistici evrei.

Întotdeauna se întâmplă așa: când spun ceva, creez două grupuri de oameni în jurul meu. Un grup va fi exoteric. Ei vor organiza, ei vor face multe lucruri în legătură cu societatea, cu lumea care este înafară; ei vor ajuta la preservarea a tot ce spun eu. Celălalt grup va fi preocupat mai mult de lumea interioară. Mai devreme sau mai târziu cele două grupuri în mod obligatoriu vor intra în conflict pentru că abordarea lor este diferită. Grupul interior, mintea ezoterică, este preocupată de altceva, diferit de interesul grupului exoteric. Și în cele din urmă, grupul exterior va câștiga deoarece ei pot lucra ca un grup. Cei ezoterici nu pot lucra ca un grup; ei continuă să lucreze ca indivizi. Când un individ este pierdut, ceva se pierde pentru totdeauna.

Acest lucru i se întâmplă fiecărui profesor. În cele din urmă, grupul orientat spre exterior va deveni din ce în ce mai influent; va deveni o comunitate. Primul lucru pe care o comunitate trebuie să îl facă este să distrugă partea ezoterică, pentru că, grupul ezoteric va constitui mereu un obstacol. Din cauza ”ereziei”, Creștinismul a distrus orice urmă de ezoteric.

În prezent, Papa se situează la celaltă extremă față de Isus: aceasta este schisma finală dintre exoteric și ezoteric. Papa se aseamănă mai mult cu preoții care l-au răstignit pe Isus, decât Isus însuși. Dacă Isus, ar veni din nou pe pământ, ar fi răstignit la Roma, de către Vatican. Vaticanul reprezintă exotericul, partea organizațională, instituția.

Acestea sunt probleme intrinseci – ele se întâmplă și nu putem face nimic în privința asta.

Da, Isus a fost o ființă iluminată exact ca și Buddha, Mahavira, Krishna.

Osho, Fragment din cartea ”Marea provocare”, Capitolul nouă

Sursa: o-meditation.com


 Informează-te dacă vrei să fii sănătos
Vrei să fii sănătos?

Dacă vrei să primești informații interesante, practice și utile, înscrie-te aici

, , , , , , , , , , , , , , , ,

6 Responses to Viața necunoscută a lui Isus povestită de Osho

 1. mihaela 23 May 2015 at 8:12 am #

  ….foarte deosebit si cred eu util spre cunoastere. Multumesc mult si ma voi reintoarce spre a mai citi acest material…si altele ..si chiar pe Osho .

 2. adrian 14 July 2015 at 11:39 pm #

  “Nu e nimic si totusi e”

  Mihai Eminescu

 3. Alexandra 24 April 2016 at 2:28 pm #

  Isus a murit pe cruce ! Nu a fugit nicăieri ! Este scris ” a înviat a3a zi după Scripturi ” răstignirea lui Isus nu a fost ca oricare alta ținând cont de faptul ca el a postit 40 de zile,a fost batjocorit ,scuipat si biciuit. Biblia spune ca Isus știa ca va fi trădat de Iuda cu un sărut , si negat de Petru pana la cântarea cocosului .
  Cand a fost dat jos de pe cruce ,a fost îmbălsămat exact ca un mort după obicei cu Mir si mormântul lui a fost închis cu o piatra.
  Mi se pare o blasfemie si o imagine de las,tot ce acest domn a descris mai sus denota ca Isus a fost un fals,un las care a fugit cu prima ocazie . Oameni buni !!!! Care a fost meniria lui de a veni pe pământ ? Nu știa Isus oare ceea ce va face pe pământ ? Biblia spune ca Isus sa rugat sa nu fie răstignit si a încheiat rugăciunea lui prin a spune ” voia Ta nu voia Mea” . Oare chiar 80% din creștini sărbătorim Paștele degeaba ?

  • Claudiu Pastor 25 April 2016 at 8:18 am #

   Alexandra, ia articolul doar ca pe o constatare sau parerile unor ganditori, nu ca pe o realitate. Am mai citit si eu mai multe materiale ale unor clarvazatori, care pomeneau despre Isus, dar singurul lucru care inca ma framanta si pe mine este de ce nu mai sunt in ziua de azi mai multe dovezi legate de existenta celui mai mare om care a existat pe pamant, in afara de biblie nu stiu sa fie alte carti sau materiale care sa-l pomeneasca. Practic totul se rezuma la credinta, crezi sau nu crezi ca Isus a fost cel mai mare om care a existat pe pamant?
   Doamne ajuta

 4. Ariel 7 October 2016 at 7:49 pm #

  Sper ca acest comment sa imi fie aprobat si publicat. Ma numesc Dan si socrul meu a murit in 2013. Cu cateva ore inainte sa moara, a zis ca l-a vazut pe Satana…ca a venit dupa el…apoi a murit. O luna mai tarziu am vazut pe Gavril Barnutiu pe youtube…si mi-am adus aminte de socrul meu care a zis la fel cand a murit. Gavril Barnutiu a fost 13 in moarte clinica. Isus exista si cine se increde in el va trai vesnic in Imparatia Tatalui Sau. De acum domnule Claudiu stii adevarul. Esti responsabil pentru dezinformarea care o faci…pe care inteleg ca ai facut-o prin nestiinta. Isus este viu si eu ma voi intalni cu el. El a promis ca daca este cineva care face voia lui, El si Tatal Lui il va iubi pe acel om, si ei vor veni in sufletul sau.

  • Claudiu Pastor 19 October 2016 at 12:18 pm #

   Exista Isus, bineinteles ca exista, doar ca a facut multe alte lucruri care nu apar in Evanghelii

Leave a Reply