Martorii lui Iehova spun că Isus este Arhanghelul Mihail

În ebraică, Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?” (mi-care, ke-ca, El-divinitate), care este interpretată în mod tradițional ca o întrebare retorică: „Cine este ca Dumnezeu?”

Arhanghel”, este un cuvânt compus din Arche și anghelos (Arche = „Conducător, Comandant, Cel mai mare, Cel mai înălțat”; anghelos = „Mesager, Sol, Înger”) și se traduce prin „Comandantul îngerilor”, „Cel mai mare Mesager”.

Martorii lui Iehova spun că arhanghelul Mihail este Isus Hristos. Pentru a clarifica lucrurile trebuie să afirm clar unele lucruri. În primul rând, nu există niciun text în Biblie în care Iisus sa fie identificat cu arhanghelul Mihail. În al doilea rând, e adevărat că în Biblie nu se face referinţă decât o singură dată la arhanghelul Mihail, deşi în tradiţiile creştine ortodoxe şi catolice, dar si iudaice există mai mulţi arhangheli. În continuare voi face o analiză a argumentelor aduse de ei.

1. Martorii spun ca Mihail este singurul înger cu poziție de arhanghel: Fals

Sf Arhanghel Mihail - IcoanaMartorii lui Iehova spun:

Cuvântul lui Dumnezeu îl numeşte pe Mihail „arhanghelul“, care înseamnă „căpetenie a îngerilor“ (Iuda 9). Observaţi că Mihail este numit arhanghelul, nu arhanghel, ceea ce arată că există un singur înger care ocupă această poziţie. De fapt, termenul arhanghel nu apare în Biblie decât la singular.

Este adevărat, dacă faci o căutare în Biblie, cuvântul arhanghel se întâlnește doar de două ori și doar în Noul Testament. Iată ce spun aceste două referințe. În primul caz, nu este specificat numele arhanghelului.

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  (1 Tesaloniceni 4:16)

În cazul al doilea, este specificat că acesta este Mihail.

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”  (Iuda 1:9)

Dacă am rămâne doar la aceste două texte, atunci, da, ne poate lăsa impresia că Biblia face referință doar la un singur arhanghel și acesta este Mihail.

Dar, dacă se face o simplă căutare se va găsi că numele arhanghelului Mihail este menționat de 5 ori în Biblie. Trei din aceste referințe sunt în cartea prorocului Daniel. În primul caz prorocul Daniel ne relatează următoarele:

Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.  (Daniel 10:13)

Atrag atenție că cel care sta împotriva lui Daniel era o ființă spirituală pe care el o numește căpetenia împărăției Persiei. Tot căpetenie este numit și Mihail și, mai mult, este numit UNA din căpeteniile cele mai de seamă. Deci, Mihail nu este singurul arhanghel, ci este unul din arhanghelii cei mai de seamă.

În celelalte două referințe din cartea prorocului Daniel arhanghelul Mihail este numit voievod:

Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.”  (Daniel 10:21)

În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.  (Daniel 12:1)

Mai există o referință la arhanghelul Mihail și în cartea Apocalipsa și este următoarea:

Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,  (Apocalipsa 12:7)

2.   Isus Hristos are glas de arhanghel, deci Isus Hristos ar fi arhanghel: Fals

Arhangelul Mihail - voceMartorii lui Iehova mai spun:

În plus, în Scripturi poziţia de arhanghel este asociată cu Isus. În 1 Tesaloniceni 4:16 se spune referitor la înviatul domn Isus Cristos: „Însuşi Domnul va coborî din cer cu un strigăt poruncitor, cu glas de arhanghel“. Isus are, aşadar, „glas de arhanghel“. Din acest verset reiese că Isus este arhanghelul Mihail.

Cum poți face o astfel de afirmație doar în baza unui singur text din Biblie (tradus ad-literam) și să spui că Isus este arhanghel și aceasta pentru că vine cu glas de arhanghel. Doar Scriptura mai spune și că “glasul Lui era ca vuietul unor ape mari” (Apocalipsa 1:15) și nimănui nu-i trece prin cap în baza acestui text să-L confunde pe Domnul Isus cu apele mari.

Haideti sa punem la socoteala si diferenta de traducere fata de varianta crestina (ortodoxa sau catolica). Crestinii spun asa:

“Pentru că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi” (Tesaloniceni, 4:16)

Din aceasta traducere Iisus Hristos se va coborî din ceruri la glasul arhanghelului. Deci, Iisus şi arhanghelul sunt două persoane distincte. Se pare ca martorii chiar cred ca din 3 miliarde de crestini cati sunt acum pe planeta, plus o istorie de 2000 de ani de crestinism nu s-au gasit oameni capabili care sa faca o traducere exacta a bibliei, dar s-au gasit cativa Martori ai lui Iehova din cei 8 milioane actuali si cei 150 de ani de istorie ca sa o faca mai bine.

Mihail este numit cu atribute de print, voievod, arhanghel, lucru care niciodata nu i-au fost atribuite lui Hristos , in schimb Hristos este numit Fiul lui Dumnezeu, fiul unic nascut, Dumnezeu tare, Părinte al veșniciilor, Domn al păcii, etc, denumiri care nu i-au fost atribuite lui Mihail. Mai mult, Scriptura spune clar că Domnul Isus nu este înger. În Epistola către Evrei, la capitolul 1 autorul arată clar că există o deosebire categorică între îngeri și Domnul Isus care este numit “Dumnezeu” de mai multe ori în acest capitol de chiar însuși Dumnezeu Tatăl. Tocmai ca să arate că Domnul Isus nu este înger a scris autorul Epistolei către Evrei primul capitol din această carte. Citiți cu atenție și vedeți ce este scris despre Domnul Isus și ce scrie despre îngeri:

Evrei cap. 1

4. Făcându-Se cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un nume mai deosebit decât ei

5. Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut“; şi iarăşi: “Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu”?

6. Şi iarăşi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: “Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu“.

13. Şi căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată: “Şezi de-a dreapta Mea până când voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor Tale”?

14. Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare, trimise ca să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii?

Dupa citirea acestui capitol este greu de facut asocierea pe care martorii continua sa o faca.

3.   O singură armată de îngeri  – dovadă că Isus este arhanghelul Mihail: Fals

Arhangelul MihailAcesta este argumentul pe care adepții martorilor lui Iehova il aduc:

Potrivit Bibliei, „Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul . . . şi îngerii lui“ (Revelaţia 12:7). Deci, Mihail este Comandantul unei armate de îngeri fideli. Din cartea Revelaţia aflăm că şi Isus are în subordine o armată de îngeri fideli (Revelaţia 19:14–16). Apostolul Pavel aminteşte şi el despre ‘Domnul Isus’ şi „îngerii săi plini de putere“ (2 Tesaloniceni 1:7). Prin urmare, Biblia vorbeşte despre Mihail şi „îngerii lui“, precum şi despre Isus şi „îngerii săi“ (Matei 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petru 3:22). Întrucât nu există nici o dovadă în Cuvântul lui Dumnezeu că ar exista două armate de îngeri fideli în cer — una condusă de Mihail şi alta, de Isus —, este logic să tragem concluzia că Mihail este, de fapt, Isus Cristos în poziţie cerească.

Astfel de “argumente” vor stârni râsul oricărui om care a făcut armată sau care are cunoștințe elementare de militărie. Faptul că într-o armată sunt mai mulți ofițeri oare înseamnă că fiecare ofițer are armata lui proprie? Dar oare este secret că fiecare stat are o armată care la rândul ei este împărțită în mai multe armate (sau subunitati cum ar fi legiunile la romani) și trimise în diferite misiuni speciale, și fiecare armată condusă de un general? Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că arhanghelul Mihail este una din căpeteniile cele mai de seamă ale îngerilor. Aceasta implică că sunt mai multe căpetenii și că armata îngerilor este bine organizată. Evanghelia spune că și îngerii răi sunt organizați în legiuni:

Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci, şezând jos îmbrăcat şi întreg la minte; şi s-au înspăimântat.  (Marcu 5:15)

Legiunile erau unități militare majore în care era împărțită armata romană. Deci, îngerii răi sunt organizați în legiuni și îngerii buni ar putea fii organizați tot astfel, pentru că Domnul Isus a mai spus:

Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?  (Matei 26:53)

Înseamnă oare aceasta că există douăsprezece armate de îngeri care acționează separat una de alta? Nicidecum. Asupra tuturor îngerilor este Dumnezeu care a pus și căpetenii, una din care este arhanghelul Mihail.

La aberatia Martorilor lui Iehova: “Întrucât nu există nici o dovadă în Cuvântul lui Dumnezeu că ar exista două armate de îngeri fideli în cer” as vrea sa le amintesc ca in varianta ebraica exista mai multe nume pentru acelasi Dumnezeu, unul din ele fiind Savaot care inseamna “Iehova al armatelor“. Pe site-ul lor citim “Expresia „Iehova al armatelor“ (NW), care apare de 285 de ori în Biblie“, iar de pe aceeasi pagina se face trimitere catre Psalmul 103:20, 21 pe care il citez din traducerea lor a bibliei

20. Binecuvântaţi-l pe Iehova, o, îngeri ai săi, tari în putere, care împliniţi cuvântul său, ascultând de glasul cuvântului său!

21. Binecuvântaţi-l pe Iehova, voi, toate armatele lui, slujitorii lui, care faceţi voinţa lui!

Biblia insasi arata ca exista mai multe armate, posibil si o ierarhizare a acestora, iar concluzia ca Isus Hristos ar fi arhanghelul Mihail pentru ca ar exista o singura armata nu are nici o logica.

Si tot legat de armate si luptele spirituale as mai vrea sa mai pun fata in fata doua versete, care se refera la o lupta intre arhanghelul Mihail si Satan, iar dupa victoria lui Mihail se va instaura autoritatea lui Christos

Evrei 1:13

Dar căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată: „Stai la dreapta mea până îi voi pune pe duşmanii tăi ca scăunel pentru picioarele tale“?

Apocalipsa/Revelatia 12:7-10

Şi în cer a izbucnit un război: Mihael şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul, iar balaurul şi îngerii lui au luptat şi ei,

dar acesta n-a biruit, nici nu s-a mai găsit loc pentru ei în cer.

Astfel, balaurul cel mare, şarpele cel vechi, cel numit Diavol şi Satan, care induce în eroare întregul pământ locuit, a fost aruncat jos. A fost aruncat pe pământ, iar îngerii lui au fost aruncaţi împreună cu el.

10 Şi am auzit un glas puternic în cer care zicea: „Acum au venit salvarea, puterea, regatul Dumnezeului nostru şi autoritatea Cristosului său, pentru că acuzatorul fraţilor noştri, care îi acuza zi şi noapte înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos!

În concluzie, învățătura martorilor lui Iehova conform căreia arhanghelul Mihail este Domnul Isus Hristos este total falsă și nu are nici un sprijin scriptural. Dumnezeu să ne ferească de orice erezie și să ne ținem lipiți de Domnul nostru Isus Hristos, singurul Mântuitor care este și Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților.


 Informează-te dacă vrei să fii sănătos
Vrei să fii sănătos?

Dacă vrei să primești informații interesante, practice și utile, înscrie-te aici

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Response to Martorii lui Iehova spun că Isus este Arhanghelul Mihail

 1. Ortodoxu#1 4 March 2024 at 1:11 am #

  Isus a fost prima creatie 🙂 deci clar este Archangelul Mihail, plus ca numele lui spune ca este mesager si sol( isus care a adus cel mai mare mesaj)

  Si la lupta din cer a fost data de ingeri lui cu el.

  Erezie faceti voi prin chipuri cioplite si invatatura falsa despre rai si iad.

  Pe langa asta martorii predica exact cum ne-a spus domnul nostru Isus Cristos , si el nu vrea inchinare in caz ca ati uitat cand era cu apostoli in gradina ghetimani si ei au venit sa se roage le-a spus foarte clar sa se inchide la YHWH nu la el.

  Voi ati scos si nume si tot.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.